Nyheter

TIRSDAG 14. DESEMBER ER KONTORET STENGT PGA. OPPDATERING AV DATASYSTEMET

Viktig informasjon

Legekontoret 11.06.2021

Koronavirus: Status og tiltak i Bjørnafjorden kommune

Informasjon om status og tiltak i Bjørnafjorden kommune finn du på Koronainformasjon - Bjørnafjorden kommune (bjornafjorden.kommune.no)

Anbefalingene fra Folkehelseinstituttet ang. testing for koronavirus:

Folkehelseinstituttet anbefaler at alle personer med symptomer på covid-19 testes raskest mulig.

Dette inkluderer alle med nyoppstått luftveisinfeksjon eller andre symptomer som lege mistenker skyldes covid-19. Covid-19 har ofte følgende symptomer; feber, hoste, tungpustethet, tap av smak- eller luktesans, sår hals, eller sykdomsfølelse. For beboere i sykehjem bør det være lav terskel for å mistenke covid-19.

Barn under 10 år med kun lette symptomer på luftveisinfeksjon kan se an symptomene hjemme et par dager før testing. Barn med rennende nese som eneste symptom, som ellers er i god allmenntilstand uten andre tegn på nyoppstått luftveisinfeksjon, behøver ikke å holdes hjemme eller testes.

Alle som testes bør holde seg hjemme til negativt prøvesvar foreligger OG de er blitt symptomfri.