Nyheter

TIRSDAG 14. DESEMBER ER KONTORET STENGT PGA. OPPDATERING AV DATASYSTEMET

Viktig informasjon

Legekontoret

Kontakt med legekontoret

For å begrense smittefare kan man få konsultasjon hos sin lege via

E-konsultasjon

Telefonkonsultasjon

Videokonsultasjon med enkelte av legene

Kostnad for dette er samme egenandel som ved en vanlig legekonsultasjon, med samme regler for frikort, gratis for barn <16 år m.m.

Hvis det gjelder allmennfarlig smittsom sykdom (korona-problematikk) er det ingen egenandel.